Členské schůze

Každé druhé úterý v měsíci vyjma července a srpna od 18:00.hodin.

Členská schůze s prodejem povolenek 15.3. 2019 od 18:00 na Obecním úřadě.

V případě změny budete včas informování.